Nguyên tắc xét duyệt hồ sơ đối tượng thuê, mua NOXH

Bạn đi nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội Thượng Thanh Long Biên và không biết mình có được lựa chọn hay không? Sau đây là quy trình xét duyệt hồ sơ và thứ tự ưu tiên của các đối tượng mua nhà

– Hồ sơ không hợp lệ : Một số lý do như : Thiếu 1 trong các giấy tờ cần thiết của 1 bộ hồ sơ đăng ký mua, bạn không thuộc đối tượng được mua theo điều 49 luật nhà ở : bạn đã có nhà ở, bạn thu nhập cao , chịu thuế thu nhập cá nhân..

– Hồ sơ hợp lệ : Đầy đủ các giấy tờ cần thiết để chứng minh bạn chưa có nhà ở, thu nhập thấp, giấy tờ chứng minh bạn đã sống và làm việc tại Hà Nội > 1 năm

khu-nha-o-xa-hoi-him-lam-thuong-thanh-2021

Khu nhà ở xã hội Him Lam Thượng Thanh đang triển khai móng, dự kiến hoàn thành cốt o+00 vào tháng 12 2021

 

XÉT DUYỆT ĐỐI TƯỢNG MUA NHÀ Ở XÃ HỘI THƯỢNG THANH THEO QUY TRÌNH

Căn cứ vào điều 27 nghị định 100 của chính phủ về quản lý và phát triển nhà ở xã hội thì : 

a) Trường hợp tổng số hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua Nhà ở xã hội Thượng Thanh (hợp lệ) bằng hoặc ít hơn tổng số căn hộ do chủ đầu tư Phúc Đồng công bố thì việc lựa chọn căn hộ thực hiện theo hình thức thỏa thuận giữa chủ đầu tư và khách hàng;

b) Trường hợp tổng số hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua (hợp lệ) nhiều hơn tổng số căn hộ do chủ đầu tư công bố thì việc xét duyệt, lựa chọn đối tượng thực hiện theo hình thức chấm điểm theo tiêu chí quy định tại Khoản 2 Điều này.

Sau khi xét duyệt, lựa chọn đủ hồ sơ hợp lệ tương ứng với tổng số căn hộ chung cư Rice city Thượng Thanh, chung cư Him Lam Thượng Thanh do chủ đầu tư công bố thì việc xác định cụ thể từng căn hộ trước khi ký hợp đồng thực hiện theo nguyên tắc thỏa thuận giữa chủ đầu tư và khách hàng. Trường hợp có nhiều hồ sơ hợp lệ bằng điểm nhau vượt quá tổng số căn hộ được đầu tư thì chủ đầu tư tổ chức lựa chọn theo hình thức bốc thăm công khai;

c) Trường hợp người mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội không đạt được nhu cầu, nguyện vọng của mình tại dự án đã đăng ký thì được trả hồ sơ để đăng ký tại các dự án khác, nếu không muốn lựa chọn căn hộ khác còn lại trong dự án đó.

Thang điểm được xác định trên cơ sở các tiêu chí cụ thể sau:

Đối tượng 1: Khoản 5, 6,7 Điều 49 luật nhà ở 2014 gồm : Người lao động tại doanh nghiệp trong, ngoài khu công nghiệp + Sĩ quan , cán bộ công nhân viên thuộc Bộ công an và Bộ quốc phòng + Cán bộ công nhân viên chức tại các cơ quan nhà nước

Đối tượng 2: Khoản 4, 9 Điều 49 luật nhà ở 2014:  Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị + Học sinh sinh viên các trường đại học,cao đẳng..

Đối tượng còn lại : Khoản 1, 8 điều 49 luật nhà ở : Người có công với cách mạng + Đối tượng trả lại nhà ở công vụ

XET-DUYET-HO-SO-MUA-NOXH-PHUC-DONG

Căn cứ theo nguyên tắc, tiêu chí chấm điểm quy định trên đây, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể tiêu chí ưu tiên để lựa chọn các đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn phù hợp với đặc thù của địa phương nhưng không được vượt quá tiêu chí tại Điểm 4 Khoản 2 Điều này, để hướng dẫn các chủ đầu tư dự án và các hộ gia đình, cá nhân thực hiện việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội Thượng Thanh đúng đối tượng theo quy định.

error: Content is protected !!